Pneuservis

Provádíme kompletní služby pneuservisu pro osobní a dodávkové automobily všech značek.

geometrie 5
geometrie 3
geometrie 4
geometrie 2
 • Opravy průpichů a průrazů
 • Odborné opravy mechanicky poškozených pneumatik
 • Pro opravy používáme značkové materiály

 

 • Výměna pneumatik
 • Demontáž, montáž a vyvážení kol na moderním strojním zařízení

 

 • Pro vyšší bezpečnost
 • Pro dotažení šroubu kol používáme momentový klíč
 • Pneumatiky hustíme inertním plynem (vyšší životnost, nižší valivý odpor)

 

 • Uskladnění pneumatik
 • Nabízíme sezónní skladování letních – zimních pneumatik dle norem ČSN

 

 • Prodej pneumatik
 • Nabízíme pneumatiky na všechny typy osobních a dodávkových vozidel.
 • V naší nabídce jsou pneumatiky vyšší, střední i základní třídy.

 

 • Likvidace pneumatik
 • Zajistíme za vás ekologickou likvidaci ojetých pneumatik

Symboly na plášti

symboly pneumatiky

 

Vyhláška o použití zimních pneumatik
Změnou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, účinnou ke dni 01.08.2011 byla stanovena
pro kategorii vozidel M a N povinnost použít v zimních měsících zimní pneumatiky.
§ 40a
Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud:

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M
nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a),
a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel
s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly.
Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm
a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.